Quantes paraules comiencen en y.?en quentes paraules sapareix la ç.?i la l•l?


Respuestas: 0